Závěsná dráha

Závěsná dráha je určena pro dopravu materiálů a pracovníků v důlních dílech o minimálním profilu 08 s úklonem do 30°.

Úseky tratě jsou opatřeny kloubovým spojem pro vzájemné spojení a zavěšení na chodbovou výztuž, umožňující vertikální zlom sekce o + -7°

Při dopravě je možno používat tahu vrátku nebo závěsné lokomotivy.

Závěsná dráha je sestavená ze stavebnicových dílů a sestává se ze základních částí a příslušenství.

Závěsnou dráhu a příslušenství vyrábíme ve variantách – ZD 24A, ZD 24B.

Jednotlivé části svou konstrukcí vyhovují požadavkům stanoveným pro zařízení skupiny I, kategorie M2 , pro použití v podzemních částech dolů, kde je pravděpodobnost ohrožení metanem a hořlavým prachem.

Pro závěsnou trať nabízíme komplexní řešení a tyto části:

Závěsná dráha ZD 24 A

Kotvení tratě

Zarážky

Závěsná dráha ZD 24 B

Tyče spojovací

Vozíky nosné

Závěsy tratě

Trať

Vozík nosný - Energovlak

Závěsy tratě univerzální

Výhybky

Brzdové vozíky BV1, BV1 - DUO

Souprava kabin pro přepravu osob

Sanitní souprava

Mobilní zvedací zařízení

Mobilní hydraulické zvedací zařízení MHZZ8 - DUO

Kontrolní přístroj KPBV 4

Kontrolní přístroj KPBV 5

Základní technické údaje

cs_CZ
en_GB cs_CZ