Závěsná dráha

Závěsná dráha je určena pro dopravu materiálů a pracovníků v důlních dílech o minimálním profilu 08 s úklonem do 30°.

Úseky tratě jsou opatřeny kloubovým spojem pro vzájemné spojení a zavěšení na chodbovou výztuž, umožňující vertikální zlom sekce o + -7°

Při dopravě je možno používat tahu vrátku nebo závěsné lokomotivy.

Závěsná dráha je sestavená ze stavebnicových dílů a sestává se ze základních částí a příslušenství.

Závěsnou dráhu a příslušenství vyrábíme ve variantách – ZD 24A, ZD 24B.

Jednotlivé části svou konstrukcí vyhovují požadavkům stanoveným pro zařízení skupiny I, kategorie M2 , pro použití v podzemních částech dolů, kde je pravděpodobnost ohrožení metanem a hořlavým prachem.

Pro závěsnou trať nabízíme komplexní řešení a tyto části:

Závěsná dráha ZD 24 A

Kotvení tratě

Zarážky

Závěsná dráha ZD 24 B

Tyče spojovací

Vozíky nosné

Závěsy tratě

Trať

Vozík nosný - Energovlak

Závěsy tratě univerzální

Výhybky

Brzdové vozíky BV1, BV1 - DUO

Souprava kabin pro přepravu osob

Sanitní souprava

Mobilní zvedací zařízení

Mobilní hydraulické zvedací zařízení MHZZ8 - DUO

Kontrolní přístroj KPBV 4

Kontrolní přístroj KPBV 5

Základní technické údaje

Varianta tratěZD24AZD24B
Pojízdný profilI155I155
Délka sekcí2,4 m, 3 m2 m, 2,4 m, 3 m
Největší nosnostPři sekci 3m a rozteči nosných vozíků
1,62 m, 2 x 2000 kg (při nadměrném
břemenu 2x 2690 kg po dobu max. 20%
času trvalého provozu)
Při sekci 2 m a rozteči nosných vozíků 1,42 m, 2x 4000 kg
Max. tažná síla
trakčního prostředku
64 kN120 kN se spojovacími tyčemi v provedení 120 kN
Nosnost vozíku2000 kg4000 kg
Další vlasnostiMožnost využití vyšších
nosností při použití zvedacího
zařízení MHZZ