VRÁTKY

Vrátky slouží k dopravě materiálů a také například k napínání pásových dopravníků nebo slouží k posunu kolejových vozidel.

VRÁTEK TĚŽNÍ VTA 1000

Vrátek těžní VTA 1000 s pohonem elektrickým je určen k dopravě a přemísťování materiálu, strojů a jejich částí v dolech na vodorovných i úklonných dopravních cestách.

TECHNICKÉ PARAMETRY


Vrátek plenící VP 40, VPE – P 118

Vrátky jsou určeny pro plenění výdřevy (vytrhávání stojek), železné výstroje a tedy k účelům vyžadujícím velkou tažnou sílu při malé rychlosti lana.

TECHNICKÉ PARAMETRY


VRÁTEK POMOCNÝ VPO 1

Vrátek VPO 1 P1, P2 je určen k zavěšení ocelového bednění při prohlubování jam a šibíků, případně pro jiné účely vyžadující velkou tažnou sílu při malé rychlosti lana. Vrátek v provedení P2 je možno použít i jako vlečný nebo plenící, případně pro přemisťování břemen na úklonných drahách.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Vrátek vlečný VV 8, VVS 104

Vrátek je určen k dopravě a přemisťování materiálu, strojů a jejich částí v dolech na vodorovných tratích.

TECHNICKÉ PARAMETRY


NAPÍNACÍ VRÁTEK VNE 68

Napínací vrátek typové označení VNE 68 je určen k napínání pásu pásového dopravníku. Ve spojení s elektrickým zařízením umožňuje udržovat napnutí dopravního pásu v požadovaných hodnotách.
Vrátek může být používán v podzemních částech dolů, kde je pravděpodobnost vzniku ohrožení metanem nebo hořlavým prachem jako zařízení skupiny I kategorie M2 podle směrnice Rady 94/9/ES, v rozsahu teploty okolí -20° do 40°C.

TECHNICKÉ PARAMETRY


NAPÍNACÍ VRÁTEK VNE 500

Napínací vrátek typové označení VNE 500 je určen k napínání pásu pásového dopravníku. Ve spojení s elektrickým zařízením umožňuje udržovat napnutí dopravního pásu v požadovaných hodnotách.
Vrátek může být používán v podzemních částech dolů, kde je pravděpodobnost vzniku ohrožení metanem nebo hořlavým prachem jako zařízení skupiny I kategorie M2 podle směrnice Rady 94/9/ES, v rozsahu teploty okolí -20° do 40°C. Napínací vrátek VNE 500 je tvořen rámem se sestavením bubnu, převodovkou, elektromotorem s pružnou spojkou, ukladačem lana a převáděcími kladkami tažného lana a kotvením.

TECHNICKÉ PARAMETRY


MANIPULAČNÍ ZAŘÍZENÍ BOBIN 2

Manipulační zařízení Bobin 2 je určeno k dopravním a manipulačním pracím se strojními mechanizmy velkých hmotností v porubu (mechanizované výztuže, části kombajnů, dopravníků apod.) Je tvořeno rámem s bubnem, pohonem kompletním, ukládacím zařízení lana, kotvením, kryty a ovládáním. Náhon na kuželočelní převodovku je proveden klínovými řemeny. Rozběh je proveden hydraulicky ovládanou spojkou pomocí ruční páky. Pásová brzda je ovládaná nožní pákou. Ke kotvení jsou dodávány kotvicí patky.

TECHNICKÉ PARAMETRY


Závěsná dráha

Závěsná dráha je určena pro dopravu materiálů a pracovníků v důlních dílech o
minimálním profilu 08 s úklonem do 30°.

Jejich nabídka je obsáhlá a nejdete ji na samostatné stránce.


Prohlédnout celou nabídku